Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viamadadream madadream
6029 b176
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream

June 01 2017

Reposted frombluuu bluuu viapersona-non-grata persona-non-grata
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento vianadelle nadelle
- Wytrzymasz ze mną?
- Nie wytrzymam bez Ciebie.
Reposted fromjajebie jajebie vianaturalginger naturalginger
Ja nie potrafię tak łatwo mówić o uczuciach. Kiedyś umiałam, pamiętam. A teraz? Jeśli powiem, że mi zależy czy że tęsknię za Tobą, to znaczy wiele. Ciężko mi się tak przełamać by powiedzieć coś więcej nawet jeśli czuję, że coś więcej niż tylko zależy jest na rzeczy. 
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viacrispybones crispybones
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrispybones crispybones
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
9960 9dca 500
Reposted fromkatsiu katsiu
Czuję, że jeszcze wrócisz.
nudno mi tu bez Ciebie
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromirresolute irresolute viaCannonball Cannonball

May 31 2017

Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viazapachsiana zapachsiana
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara
5777 968d 500
nie wszyscy musimy skończyć jak on
Reposted fromdeviate deviate viazapachsiana zapachsiana
5777 968d 500
nie wszyscy musimy skończyć jak on
Reposted fromdeviate deviate viazapachsiana zapachsiana
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl