Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn vianaturalginger naturalginger
0044 2dab
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viabeattman beattman
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianivea nivea

September 21 2017

5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viaWlodara Wlodara
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf vianaturalginger naturalginger
5234 26a7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
7021 f7d5 500
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
7090 c960 500
Reposted fromhermina hermina viabeattman beattman
1967 4745
Reposted fromkarahippie karahippie viabeattman beattman
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viasatyra satyra
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
8402 0fd1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viabeattman beattman
Reposted fromolgazet olgazet viaarizonadream arizonadream
1993 4d5f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaarizonadream arizonadream
8534 ec2a 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaarizonadream arizonadream
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość, która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl